Open plek in het bos Peize

We beginnen om 13 uur met de onthulling van een bankje bij de zwaluwtil en tevens wordt het nieuwe insectenhotel onthuld.  Wethouder  Henk Kosters van de gemeente Noordenveld komt dit doen. De zwaluwtil ligt aan de Hogeweg in Peize. Daarna gaan we aan het werk in de Heemtuin van het Bosplan. De Heemtuin wordt o.a. winterklaar gemaakt. De nestkastjes worden schoongemaakt en zonodig hersteld. (spechten) Dit is een leuke klus voor kinderen en ze kunnen ook aan de gang met hutten bouwen. Dus het is een kinderactiviteit.

Werkzaamheden

Hooien, snoeien/ zagen en bramen verwijderen. Rondom de heemtuin in het bosplan wordt gesnoeid. Nestkasten controleren en ophangen.

Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico. Kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene. 

Tijd

Van 13.00 tot 17.00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 25 personen (25 volwassenen), er zijn nog 25 plekken (25 volwassenen) over.

Locatie

bosplan Peize, Drenthe

We verzamelen bij

Open plek in het bosplan te Peize peize, Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

nestkasten ophangen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

S.Kattouw
sophie.kattouw@hetnet.nl
050 - 5033303

of de provinciale coordinator

P.J. Posthumus
p.posthumus@lbdrenthe.nl
0592-333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

IVN Peize,Landschapsbeheer Drenthe

3 november 2018

Open plek in het bos Peize

Peize

Peize