Oranjehoeve

De werkzaamheden zijn in het van Harinxmabos. Dit bos is een gevarieerd  landgoederenbos wat bestaat uit een afwisseling van bos, hakhout, lanen, heide, weilanden en akkers. De werkzaamheden zullen onder ander bestaan uit het open houden van de heide en onderhoud van de lanen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in het van Harinxmabos. Dit bos is een gevarieerd  landgoederenbos wat bestaat uit een afwisseling van bos, hakhout, lanen, heide, weilanden en akkers. De werkzaamheden zullen onder ander bestaan uit het open houden van de heide en onderhoud van de lanen.

Tijd

Van 10.00 tot 15.00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 100 personen (25 volwassenen en 75 kinderen), er zijn nog 33 plekken (9 volwassenen en 24 kinderen) over.

Locatie

Schoterlandseweg 63, Oudeschoot, Friesland

We verzamelen bij

Schoterlandseweg 63, Oudeschoot Oranjehoeve, Friesland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Meehelpen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Ruurd Groensma
rgroensma@hotmail.com
06-53988628

of de provinciale coordinator

Jan Piet de Boer
j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl
0512-383800 of 06-51278957

Deze locatie wordt georganiseerd door

IVN afdeling Heerenveen

3 november 2018

Oranjehoeve