Orchideeenveldje PBhoeve

07-11-2020
10:00 - 13:00

Op deze locatie zijn de werkzaamheden geschikt voor kinderen.

Nog plek voor 40 van totaal 40 personen

Locatie

 

Orchideeënveldje achterste parkeerterrein PB-hoeve Zuidlaren

Het achterste parkeerterrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve te Zuidlaren bestaat uit kalkhoudend steenslagmateriaal. Het terrein is jarenlang spaarzaam gebruikt als parkeerterrein, zodat de natuur hier kans kreeg zich te ontwikkelen. In 2012 werden op het terrein meerdere soorten orchideeën gevonden, waaronder de prachtige Moeraswespenorchis. De laatste jaren wordt het terrein niet meer onderhouden, zodat de orchideeën overwoekerd worden door opgaande struiken en bomen. 

 


Werkzaamheden

Op de natuurwerkdag willen we de belangrijkste groeiplaatsen van de orchideeën weer vrij maken van struiken en bomen. Tevens zullen we het aanwezige zwerfvuil opruimen, zodat het gebied weer een aantrekkelijk aanzien krijgt. Help je mee? Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico.Gereedschap en handschoenen zijn aanwezig.Er is werk voor

Maximaal 40 personen (20 volwassenen en 20 kinderen), er zijn nog 40 plekken (20 volwassenen en 20 kinderen) over.


Overige informatie


Koffie, thee, lunch

Adres locatie

Hanekamp 1 Zuidlaren, Drenthe

Verzamelen bij

Hanekamp 1 Zuidlaren, Drenthe

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

JanSiem Rus
jsrus2013@gmail.com

of de provinciale coordinator

P.J. Posthumus
p.posthumus@lbdrenthe.nl
0592 - 333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

IVN Zuidlaren ism gemeente Tynaarloo en Landschapsbeheer Drenthe

Aanmelden Bloeiende Moeras wespenorchis met op de rechter voorgrond een uitgebloeide Rietorchis