Park 20|20

Park 2020 heeft de ambitie om het meest duurzame kantorenpark van Europa te zijn. Een element daarvan  vult Stichting MEERgroen met eigen vrijwilligers en de werkers in de kantoren: een voedseltuin en een vlindertuin op een stuk terrein dat nog  5 jaar braak ligt. Dit gebiedje is de afgelopen 4 jaren al getransformeerd tot een inspirerende groene oase ('groente- en natuurparadijs) , waar volop groenten, fruit en  bloemen groeien. Ook staat er een kas, Er is altijd volop  werk, jaar rond zowel buiten als in de kas. En de biodiversitieit neemt jaar in jaar uit met sprongen toe: konijnen, hazen, een bunzingpaartje, vossen, een torenvalk (in onze kas), we bouwen nu aan een slechtvalken kast en veel bloemenweides, insectenhotels en bijbehorende soorten 

Werkzaamheden

Oogsten, wieden, spitten, kruien, snoeien, maar ook houden we een ekskursie + info meeting over en naar de duurzame  kantoren met de projectontwikkelaar. Echt leuk om natuurwerk een keer  vanuit het perspectief van een progressieve projectontwikkelaar te leren kennen. De groenten gaan  mede naar het park2020  lunch restaurant, een biologische marktkoopman, een chic bedrijfsrestaurant,onze circular foodstore en natuurlijk naar alle vrijwilligers die mee werken en dus ook mee eten van de productie. Ook daar worden we ontvangen en mogen we proeven van de gerechten die van onze producten gemaakt worden

Tijd

Van 10:00 tot 16:00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 35 personen (15 volwassenen en 20 kinderen), er zijn nog 31 plekken (11 volwassenen en 20 kinderen) over.

Locatie

Taurusavenue 60 Hoofddorp, Noord-holland

We verzamelen bij

Taurusavenue 60 Taurusavenue 60 in Hoofddorp, Noord-holland

Bekijk de route

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

oogsten,bloemenplukken, mee helpen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Franke van der Laan
info@stichtingmeergroen.nl
0648226490

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-006448

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting MEERGroen, werkgroep Heemstede

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

3 november 2018

Park 20|20