Amfibieën en Reptielen

Poelen opschonen in Zeist

De 2 poelen bij De Brink, aan de Meent te Zeist zijn in beheer bij de Poelenwerkgroep Zeist. Deze groep, ongeveer 20 personen, bestaat voor een groot deel uit mensen die in de buurt wonen.

Het onderhoud van poelen is nodig om amfibieën optimale omstandigheden te geven om zich voort te planten. Een groot deel van het natuurlijke leefgebied in Nederland, met name moerassen, is al verloren gegaan. Het is dus extra belangrijk om je voor deze soort in te zetten. De meeste soorten amfibieën in ons land leggen hun eieren in poelen. Voor de ringslang zijn poelen belangrijk om voedsel te vinden.

Het beheer doen we in de herfst en winter en altijd in fasen over jaren verspreid. Hiermee voorkomen we het dichtgroeien van de poelen en daarmee het verlanden op termijn. Met het vrijgekomen materiaal leggen we broedhopen aan voor de ringslang en takkenrillen voor broedvogels. Naast dit onderhoud inventariseren wij de plantengroei, amfibieen/reptielen en de libellen.

 

Werkzaamheden

Snoeien van bomen en struiken en oevervegetatie. Het bijeenharken van dit materiaal en het vervoer naar en stapelen van hopen en rillen. Het verwijderen van waterplanten en bagger met behulp van baggerbeugels en sloothaken.

Het meebrengen van een simpele snoeischaar en werkhandschoenen kan handig zijn. De rest van de gereedschappen zijn aanwezig

Tijd

Van 9.30 tot 14.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 30 personen (25 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 23 plekken (18 volwassenen en 5 kinderen) over.

Locatie

de Meent in Zeist, provincie, Utrecht

We verzamelen bij

de Meent Zeist, Utrecht

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Snoeien, harken, baggeren, opruimen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider


a.tinhout1953@kpnmail.nl
06-22186062

of de provinciale coordinator

Evelien Kenbeek
info@landschaperfgoedutrecht.nl
030 220 55 34

Deze locatie wordt georganiseerd door

Poelenwerkgroep Zeist

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Poelen opschonen in Zeist

Poel te Zeist

Poel te Zeist

Poel bij Meent, te Zeist

Poel bij Meent, te Zeist

Schonen kleine poel De Brink

Schonen kleine poel De Brink

Ijsvogelwand poel De Brink

Ijsvogelwand poel De Brink