Purmerbos moeras

07-11-2020
9.00 u - 16.00 u

Op deze locatie zijn de werkzaamheden geschikt voor kinderen.

Nog plek voor 28 van totaal 40 personen

Locatie

“ Help de Waterlandse natuur een handje!”

IVN Waterland organiseert de landelijke natuurwerkdag in het natuurdeel van het Purmerbos.

Moerassen en moerasvogels hebben we niet al te veel in Nederland en zeker niet zo dicht bij de stad. Daarom moeten we er zuinig op zijn. In het natuurdeel van het Purmerbos tegen de Purmerringvaart aan ligt een moerasgebied. Een leefgebied voor moerasvogels als blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, rietgors, baardmannetje, waterral en bruine kiekendief.
Zonder beheer gaan waterpartijen en sloten verlanden en worden uiteindelijk bos. Voor de moerasvogels betekent verdwijnen van water en open water een verkleining van hun leefgebied en kunnen de soorten elkaar verdringen en uiteindelijk gaan er soorten verdwijnen.
Om dit te voorkomen beheert IVN Waterland dit moerasgebiedje om weer meer ruimte te maken voor moeras en de moerasvogels. 

Help mee een stukje unieke natuur in ons Waterland te verbeteren en meld je aan als vrijwilliger voor de landelijke natuurwerkdag.

Werkzaamheden

Wat gaan we doen deze dag: Het merendeel van opslag van bomen en struiken in het moeras proberen we te rooien, met de spade uit te steken. Waar dit niet lukt gebruiken we de zaag en takkenschaar. Ook de opslag van braam gaan we te lijf. De takken en boomstronken worden afgevoerd en worden gebruikt voor onderhoud aan een takkenril.  Andere werkzaamheden zijn de rietpollen uit de slootjes en poelen trekken voor meer open water. Verlande slootjes worden uitgebaggerd. Ook worden kleine stukjes riet gemaaid en het maaisel moet worden aangeharkt en afgevoerd. En verder gaan we het vogelkijkscherm en het insectenhotel een onderhoudsbeurt geven.

Ontvangst om 8.45 uur met koffie en uitleg van de werkzaamheden. We starten om 9.00 uur en gaan door tot ongeveer 15.30 uur. Je hoeft niet persé de hele dag de te helpen; ook voor een paar uur kan je je inschrijven. Het is handig wasbare kleding te dragen en laarzen.


Er is werk voor

Maximaal 40 personen (40 volwassenen), er zijn nog 28 plekken (28 volwassenen) over.


Overige informatie


Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

Adres locatie

Westerweg 6 Purmerend, Noord-holland

Verzamelen bij

Bankje aan eind van verharde pad dat tegenover Westerweg 6 het bos in gaat, Noord-holland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Louis Boersma
LBoersma@kpnmail.nl
0613466148

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483

Deze locatie wordt georganiseerd door

IVN Waterland

Aanmelden Moerasmelkdistel