Insecten

Schaapsdijk

Sinds 1984 wordt aan de Schaapsdijk met een kleine groep vrijwilligers gewerkt aan ecologisch natuurbeheer langs het spoor. Het resultaat van meer dan 30 jaar beheer mag er zijn: een unieke soortenrijkdom van planten, insecten, Levendbarende hagedis en in het najaar tientallen soorten paddenstoelen. Door sommigen aangehaald als de mooiste spoorberm van Nederland.

De trots van de werkgroep is toch wel de omvangrijke populatie; Gevlekte orchis. Er zijn maar weinig plekken te vinden in Nederland waar deze beschermde rode lijst soort zo talrijk voorkomt. Daarnaast vindt ook beheer plaats voor Klokjesgentiaan, Gagel en Brem. Ieder jaar worden er uitgebreide tellijsten bijgehouden om het verloop door de jaren heen te volgen en het beheer indien nodig aan te passen. 

Werkzaamheden

We gaan deze dag snoeien en houtopslag verwijderen. 

Tijd

Van 10:00 tot 14:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 40 personen (40 volwassenen), er zijn nog 25 plekken (25 volwassenen) over.

Locatie

Schaapsdijk Weert, Limburg

We verzamelen bij

Spoorwegovergang Schaapsdijk, Limburg

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Peter Niessen
peterniessenkruse@gmail.com
0627400632

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
06-14648889

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Schaapsdijk

Gevlekte orchis

Gevlekte orchis

Schaapsdijk

Schaapsdijk