Schipborgerzand

Centraal in Schipborg gelegen natuurgebiedje met begroeiing van grassen, hei, brem, dennen, prachtige krentenbossen, gemengd bos, zandverstuivingen, etc, etc.

Werkzaamheden

De opslag van met name vogelkers in het gebied in te dammen door bij herhaling het jonge hout te verwijderen dan wel af te knippen, opdat nieuwe zaadvorming zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Met inzet van veel helpende handen is er wat dat betreft meer te bereiken. Het resultaat van de achterliggende jaren is nu al een opener natuurgebied met langere en mooiere zichtlijnen. Help je mee?  Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico.

Tijd

Van 09:00 tot 12:15, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 20 personen (15 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 0 plekken (0 volwassenen en 0 kinderen) over.

Locatie

Heidesteeg Schipborg, Drenthe

We verzamelen bij

Parkeerplaats/zandverstuiving aan de Borgweg Schipborg, Drenthe

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

M. Heeres
m.heeres@hotmail.com
050-4093417 of 06-44196557

of de provinciale coordinator

P. Posthumus
P.Posthumus@lbdrenthe.nl
0592-333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Werkgroep Schipborgerzand ,Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Schipborgerzand

schipborg

schipborg