Schipborgerzand

07-11-2020
09:00 - 12:15

Op deze locatie zijn de werkzaamheden geschikt voor kinderen.

Nog plek voor 20 van totaal 20 personen

Locatie

Centraal in Schipborg gelegen natuurgebiedje met begroeiing van grassen, hei, brem, dennen, prachtige krentenbossen, gemengd bos, zandverstuivingen, etc, etc.


Werkzaamheden

De opslag van met name vogelkers in het gebied in te dammen door bij herhaling het jonge hout te verwijderen dan wel af te knippen, opdat nieuwe zaadvorming zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Met inzet van veel helpende handen is er wat dat betreft meer te bereiken. Het resultaat van de achterliggende jaren is nu al een opener natuurgebied met langere en mooiere zichtlijnen. Help je mee?  Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico.Er is werk voor

Maximaal 20 personen (15 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 20 plekken (15 volwassenen en 5 kinderen) over.


Overige informatie


Koffie, thee, lunch

Adres locatie

Heidesteeg Schipborg, Drenthe

Verzamelen bij

Parkeerplaats/zandverstuiving aan de Borgweg Schipborg, Drenthe

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

M. Heeres
m.heeres@hotmail.com
050-4093417 of 06-44196557

of de provinciale coordinator

P. Posthumus
P.Posthumus@lbdrenthe.nl
0592-333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Werkgroep Schipborgerzand ,Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe

Aanmelden schipborg