Siepelveen Zeegse

Het Siepelveen ligt in het midden van het Drentsche Aa-gebied en is gesitueerd op de westelijke flank van het beekdal van het Schipborgerdiep. In dit gebied zijn alle biotopen die voor Drenthe zo karakteristiek zijn aanwezig. Het stuifzandgebied dreigt echter dicht te groeien met struiken en bomen. In het Siepelveen komen bedreigde plantensoorten voor zoals de beenbreek, de klokjesgentiaan en de jeneverbes. Deze laatste is sterk afhankelijk van stuifzandgebieden. Het gaat echter niet goed met de jeneverbes, deze dreigt te worden verdrukt door oprukkende beplanting en hij verjongt zich nog maar zelden. De grootste jeneverbes van Europa staat in het Siepelveen. Zonder gerichte acties zullen deze kwetsbare soorten uit het gebied verdwijnen. Het Siepelveen is te kwetsbaar om met machines te bewerken en is daarom allemaal handwerk. Dat gebeurt door middel van handzagen, snoeitangen en met de schep. We gaan samen aan de slag met de vrijwilligerswerkgroep die daar in het najaar en in de winter actief zijn om het gebied mooi te houden. Voor koffie/thee en snert wordt gezorgd. Dit wordt u aangeboden door Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vrijmaken van de jeneverbesstruiken en het terugdringen van de oprukkende beplanting om het zand weer de mogelijkheid te geven om met harde wind te kunnen verstuiven. Kinderen zijn van harte welkom. In de pauze wordt erwtensoep geserveerd. Met een beetje geluk komt zelfs de schaapherder nog langs met zijn schapen om te helpen bij het beheerwerk.

Tijd

Van 09:30 tot 14.30, 4 november 2017

Er is werk voor

Maximaal 75 personen (75 volwassenen), er zijn nog 42 plekken (42 volwassenen) over.

Locatie

Siepelveen Siepelveen Zeegse, Drenthe

We verzamelen bij

de brink in Zeegse zal iemand van Staatsbosbeheer staan om u op te wachten, het adrs is: schipborgerweg 7, 9483 PH, Zeegse, Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

meehelpen met de werkzaamheden

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Lizette Wolf
l.wolf@staatsbosbeheer.nl
0657877425

of de provinciale coordinator

P.J.Posthumus
p.posthumus@lbdrenthe.nl
0592-333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Staatsbosbeheer, Werkgroep Siepelveen en Landschapsbeheer Drenthe

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

4 november 2017

Siepelveen Zeegse

samenwerken met de schaapskudde op het Siepelveen

samenwerken met de schaapskudde op het Siepelveen