Insecten

Sportpark Voorland-Middenmeer Amsterdam

Het groenste sportpark van Nederland, zo zou je dit 40 ha groot sportpark kunnen omschrijven. Zo'n 2000 bomen en 20.000 heesters omzomen dit groene pareltje in de stedelijke omgeving. Met de aanwezige planten, grasstroken, oevers en randen van de sportvelden wordt op natuurlijk/ecologische basis omgegaan. Mede hierdoor is de aanwezigheid van 25 vogelsoorten, 7 soorten amfibieen en reptielen en 10 zoogdierensoorten vastgesteld. in 2014 zijn wij door de Vlinderstichting uitgekozen om een Idylle aan te leggen en zo kom je niet alleen mooie sporters maar ook de prachtigste vlindertjes tegen in ons sportpark!

Onze vrijwilligers zetten zich maandelijks in om voor mens en dier het nog mooier te maken, niet alleen onderhouden we de eerste Amsterdamse Vlinderidylle ook onze vogelnestkasten, ijsvogelwanden, vleermuiskasten, vrolijke bloemenweides, stralende walkanten en vele takkenrillen worden door ons gemonitord en beheerd. Dit alles in goede samenwerking met de beheerders van de mooiste sportparken Middenmeer en Voorland van Stadsdeel Oost. 

* wilgen knotten langs het Wilgenlaantje (Middenmeerpad) en de takken verzamelen

* poel achter VVGA voetbal voor de helft schonen zodat de poel niet dichtslibt en de dotterbloemen licht krijgen om tot bloei te komen

* de idylle afharken zodat er volgend jaar opnieuw een stralende bloemenzee ontstaat, vanaf het vroege voorjaar komen de bollen al omhoog en die gunnen we de stralende zon!

 

Werkzaamheden

 
Wij gaan dit jaar weer wilgen knotten langs het Middenmeerpad, om en om zodat de niet geknotte wilgen in de winter een schuilplaats kunnen bieden aan allerlei dieren en de wilgen lang in bloei kunnen staan: wilgen leveren als één van de eerste bomen stuifmeel voor hongerige bijen en hommels. Door ze te knotten kunnen we de takken gebruiken om takkenrillen mee te maken: die houden de ballen op het voetbalveld maar zijn ook een schuilplaats voor allerlei zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten.


De kikkerpoel wordt ieder jaar voor de helft van riet geschoond zodat hij niet gaat verlanden en de kikkers weer lucht boven hun koppies krijgen plus dat de dotterbloemen in het voorjaar kunnen gaan stralen.   

Onze prachtige vlinderidylle wordt deels gemaaid een aantal dagen voor de natuurwerkdag en op de dag zelf gaan we het maaisel opharken om te verschralen en zaden + bloembollen de kans te geven volgend jaar weer op te komen. 


 

Tijd

Van 09:00 tot 15:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 25 personen (25 volwassenen), er zijn nog 7 plekken (7 volwassenen) over.

Locatie

Radioweg 76 Amsterdam, Noord-holland

We verzamelen bij

werkschuur bij Radioweg 76 Amsterdam ingang sportpark Middenmeer 2 , Noord-holland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

kinderen kunnen gewoon meedoen met snoeien en harken

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Els de Vos
njbb@xs4all.nl
06-15490650

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483/06-25557285

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stadsdeel Amsterdam-Oost

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Sportpark Voorland-Middenmeer Amsterdam

logo

logo

druk maar leuk om te doen

druk maar leuk om te doen

halverwege de wilg

halverwege de wilg

leuk om het een beetje spannend te maken

leuk om het een beetje spannend te maken

prachtig al die mensen die zich inzetten

prachtig al die mensen die zich inzetten

takkenrillen maken

takkenrillen maken

stoer met de stokzaag

stoer met de stokzaag

wilg en water

wilg en water