Uilen

't Duumpje

Kom wilgen en populieren knotten op een mooi historisch erf in de buurt van Nieuwvliet. Het erf ligt te midden van een aantal natuurgebieden.

Hier gaan we wilgen knotten voor meerdere soorten zoals uilen. Het knotten is belangrijk om deze karakteristieke bomen in ons landschap te behouden. Knotwilgen bieden voedsel aan een groot aantal insecten en een schuilgelegenheid aan veel soorten, zoals de vogels, marters en uilen. De steenuil voelt zich erg thuis in de holle holtes van de knotwilgen. Hier vindt hij voedsel en een plek om te schuilen. De populatie is in de afgelopen 30 jaar met de helft afgenomen. Kom meehelpen, want allerleid soorten die het moeilijk hebben kunnen ook profiteren van jouw inzet.

Werkzaamheden

Tijd

Van 10:00 tot 15:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 15 personen (15 volwassenen), er zijn nog 1 plekken (1 volwassenen) over.

Locatie

Rindijk 2 Nieuwvliet, Zeeland

We verzamelen bij

Ringdijk 2 Nieuwvliet op het erf, Zeeland

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Desiree van't Wout
dvantwout@zeelandnet.nl

of de provinciale coordinator

Sylvia Tuinder
sylvia.tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl
0113-230936

Deze locatie wordt georganiseerd door

't Duumpje - Natuurbeschermingsvereniging

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

't Duumpje