Insecten

't Huys Dever

't huys Dever is een versterkt woonhuis, ook wel 'Donjon' genoemd, met bruggen, voorhof en waterputten. Het bouwwerk ligt in de gemeente Lisse en stamt gedeeltelijk uit de 14e eeuw en is omringd door een klein in deze eeuw gevormd natuurgebiedje. Het natuurwerk hier helpt de planten en dieren rond dit historisch bouwwerk en ook het landschapsbeeld van deze markante plek. 

Werkzaamheden

Voor het snoeiwerk en licht zaagwerk rond de slotgracht van de Ridderhofstal kunnen we helpende handen gebruiken. De werkzaamheden bestaan uit:

- Het om en om knotten van de wilgen nabij de Tuin der Zinnen, zodat de bijen in het vroege voorjaar voedsel vinden.

- Het uitdunnen van de diverse houtopstanden, om licht en ruimte voor de lage planten. 

- Verzamelen van groen afval, wat naar de gemeente gaat voor verwerking.

- Het sloten van de aanliggende Deversloot en Vennesloot, om deze niet te dicht te laten groeien

Voor handschoenen wordt gezorgd. 

Tijd

Van 9.00 uur tot 15.00 uur, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 16 personen (12 volwassenen en 4 kinderen), er zijn nog 7 plekken (3 volwassenen en 4 kinderen) over.

Locatie

Heereweg 349a Lisse, Zuid-holland

We verzamelen bij

't Huys Dever, Zuid-holland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

lichte werkzaamheden

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Ignus Maes
familie.maes@ziggo.nl
0653729649

of de provinciale coordinator

Wout van der Slikke
w.vanderslikke@degroenemotorzh.nl
06-51922435

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

't Huys Dever

stichting vrienden van dever

stichting vrienden van dever

stichting vrienden van dever

stichting vrienden van dever

't Huys Dever

't Huys Dever

't Huys Dever

't Huys Dever