't Witte Zand

Bosgebied 't Witte Zand, ten Noord-Westen van Hooghalen, is dit jaar speerpuntlocatie van de Natuurwerkdag in Drenthe. Hier werken verschillende partijen samen zoals: Vereniging Dorpsbelangen, Duurzaam Hooghalen, Boermarke, Werkgroep 't Witte Zand, Werkgroep 't Dorpsommetje en de Jeugdsoos All-Skin.

Bosgebied 't Witte Zand is een uniek stukje natuur waar men graag mag recreĆ«ren. Het is een gebied met een zandverstuiving, jeveneverbesstruwelen en een ven. Door het gebied loopt een dorpsommetje en langs de rand ligt de ijsbaan van Hooghalen waar de ijsvereniging HoLaLa actief is.

Rondom de zandverstuiving 't Witte Zand ligt een bosgebied met wandelpaden. De wandelpaden worden door de bewoners van Hooghalen veel gebruikt. Om te vookomen dat de wandelpaden dichtgroeien, worden langs de paden bomen en struiken verwijderd. In het terrein komen ook jeneverbessen voor. De jeneverbessen worden overgroeid met bomen en struiken. Om te voorkomen dat deze karakteristieke struik verdwijnt in het landschap worden rondom de jeneverbessen struiken verwijderd.

In het bos ligt een ven. Om meer zonlicht in het ven te krijgen, worden bomen en struiken verwijderd. Zonlicht is belangrijk voor de opwarming van het water waar amfibieƫn van profiteren als voortplantingsplaats.

Rondom de zandverstuiving staat veel Amerikaanse vogelkers. Om te voorkomen dat de zandverstuiving wordt overgroeid met Amerikaanse vogelkers worden deze struiken verwijderd.

Programma

9.00 uur koffie en koek in het Dorpshuis 't Haoler Hoes te Hooghalen 

9.30 uur De Natuurwerkdag wordt geopend door de gedeputeerde de heer H. Jumelet en G. Lohuis.

9.45 uur Start werkzaamheden

12.00 uur Soep en brood

13.00 uur Vervolg werkzaamheden

14.30 uur Einde Natuurwerkdag

Werkzaamheden

Bomen en struiken snoeien en zwerfvuil opruimen.

Tijd

Van 9.00 tot 14.30, 4 november 2017

Er is werk voor

Maximaal 75 personen (50 volwassenen en 25 kinderen), er zijn nog 55 plekken (34 volwassenen en 21 kinderen) over.

Locatie

Stengelinstraat 18 Hooghalen, Drenthe

We verzamelen bij

Stengelinstraat 18 Dorpshuis 't Haoler Hoes, Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

takken slepen, excursie

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Henk Oldenkamp
henkenharriet@Home.nl
0593-592655

of de provinciale coordinator

P.J. Posthumus
p.posthumus@lbdrenthe.nl
0592 - 333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

4 november 2017

't Witte Zand