Amfibieën en Reptielen

't Witte Zand Hooghalen

Bosgebied 't Witte Zand is een uniek stukje natuur waar men graag mag recreëren. Het is een gebied met een zandverstuiving, jeveneverbesstruwelen en een ven. Door het gebied loopt een dorpsommetje en langs de rand ligt de ijsbaan van Hooghalen waar de ijsvereniging HoLaLa actief is. Rondom de zandverstuiving 't Witte Zand ligt een bosgebied met wandelpaden. De wandelpaden worden door de bewoners van Hooghalen veel gebruikt. De jeneverbessen worden overgroeid met bomen en struiken. Om te voorkomen, dat deze karakteristieke struik verdwijnt in het landschap worden rondom de jeneverbessen struiken verwijderd.

 

Werkzaamheden

We gaan onderhoud uitvoeren bij de zandverstuiving bij Hooghalen. Om te voorkomen,dat de zandverstuiving wordt overgroeid met Amerikaanse vogelkers gaan we deze struiken verwijderen. Daarnaast gaan we het ven onderhouden. Om meer zonlicht in het ven te krijgen gaan we bomen en struiken verwijderen. Zonlicht is belangrijk voor de opwarming van het water waar amfibieën van profiteren als voortplantingsplaats. We gaan langs de wandelpaden bomen en struiken verwijderd en zwerfvuil opruimen. Help je mee? Het gaat een gezellige dag worden. Gereedschap en handschoenen zijn aanwezig.  Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico.

Tijd

Van 9.30 tot 14.30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 50 personen (25 volwassenen en 25 kinderen), er zijn nog 39 plekken (15 volwassenen en 24 kinderen) over.

Locatie

Stengelinstraat 18 Hooghalen, Drenthe

We verzamelen bij

Dorpshuis 't Haoler Hoes, Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Takken snoeien

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Wiebe Wiekema
dbhooghalen@gmail.com
0616726395

of de provinciale coordinator

P.J. Posthumus
p.posthumus@lbdrenthe.nl
0592 - 333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

't Witte Zand Hooghalen

Witte zand

Witte zand