Insecten

Biddinghuizen van Werven

De natuurstrook van Van Werven is een heel speciaal terrein, omdat het onderdeel uitmaakt van een bedrijfsterrein. De strook biedt in plaats van machines en materialen ruimte aan de natuur. De oeverzwaluwwand vormt de scheidingswand tussen natuur en het bedrijfsterrein. De zone is verder ingericht met een glooiende oever, poelen, een vleermuiskelder en een steil stuk oever waar ijsvogel en bever hun hol kunnen graven. Het terrein wordt vrij gehouden van jonge bomen, hier profiteren zeldzame planten van, er komen inmiddels twee soorten orchideeën voor. De oeverzwaluwwand wordt jaarlijks gebruikt door honderden oeverzwaluwen. De nieuw aangelegde, steile randen van zand zijn al ontdekt door wilde bijen, die hierin nun nestgangetjes graven.

Werkzaamheden

We verzamelen bij het hek bij de ingang. Dan fietsen/rijden we gezamelijk naar de natuurstrook, die achter op het erf ligt. Personen die na 9.00 uur willen komen kunnen het bedrijfsterrein oprijden en rechtstreeks naar achteren rijden. De natuurstrook ligt achter het terrein aan de Hoge Vaart (niet zichtbaar vanaf de weg). 

Op de natuurwerkdag wordt de strook altijd vrijgemaakt van jonge boompjes, zodat de bijzondere vegetatie genoeg zonlicht krijgt. Zo blijft ook de aanvliegroute voor de oeverzwaluwen vrij. Dit jaar gaan we ook nog extra steilrandjes maken voor de graafbijen. 

Voor kinderen is dit een geweldige natuurwerkdag locatie: lekker zagen en sjouwen met takken, maar ook wordt hen van alles verteld over de paddenstoelen, planten en dieren die in deze strook leven. 

Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd.

Tijd

Van 09:00 tot 12:30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 50 personen (25 volwassenen en 25 kinderen), er zijn nog 33 plekken (9 volwassenen en 24 kinderen) over.

Locatie

Biddingringweg 23 Biddinghuizen, Flevoland

We verzamelen bij

Biddingringweg 23 hek bij de ingang (duidelijke vlaggen aanwezig).,

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

knippen, takken slepen, takkenhoop maken

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Rudy Brummelman
brummelman@landschapsbeheer.net
0320 29 49 39

of de provinciale coordinator

Petra Borsch
borsch@landschapsbeheer.net
0320-294938

Deze locatie wordt georganiseerd door

Landschapsbeheer Flevoland

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

2 november 2019

Biddinghuizen van Werven

maaien en hooien

maaien en hooien

takken sjouwen

takken sjouwen

zandbij

zandbij

boompjes trekken

boompjes trekken

takken slepen

takken slepen

Natuurstrook van Werven

Natuurstrook van Werven

onderhoud

onderhoud