Biddinghuizen van Werven

De natuurstrook van Van Werven is een heel speciaal terrein, omdat het een onderdeel uitmaakt van een bedrijfsterrein. Het is tot op het pleistoceen zand afgegraven terrein. Daarin bevindt zich een (nu nog zichtbare) boom vanuit de tijd voor Chr. De strook heeft een bijzondere vegetatie. Er is ook een oeverzwaluwwand, die jaarlijks gebruikt wordt door honderden oeverzwaluwen.

Werkzaamheden

We verzamelen bij het hek bij de ingang. Dan fietsen/rijden we gezamelijk naar de natuurstrook, die achter op het erf ligt. Personen die na 9.00 uur willen komen kunnen het bedrijfsterrein oprijden en rechtstreeks naar achteren rijden. De natuurstrook ligt achter het terrein aan de Hoge Vaart (niet zichtbaar vanaf de weg). 

De werkzaamheden bestaan uit het afvoeren van takken en riet. Voor de jongere deelnemers zijn er ook een paar bomen om te zagen. Het werk wordt voor de kinderen verder afgewisseld met een zoektocht naar kleine dieren en paddenstoelen. Een leuke klus op een bijzondere plek, die ook heel geschikt is voor kinderen onder de 12 jaar. Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd.

Tijd

Van 09:00 tot 12:30, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 50 personen (25 volwassenen en 25 kinderen), er zijn nog 0 plekken (0 volwassenen en 0 kinderen) over.

Locatie

Biddingringweg 23 Biddinghuizen, Flevoland

We verzamelen bij

Biddingringweg 23 hek bij de ingang (duidelijke vlaggen aanwezig)., Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

knippen, takken slepen, takkenhoop maken

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Rudy Brummelman
brummelman@landschapsbeheer.net
0320 29 49 39

of de provinciale coordinator

Petra Borsch
borsch@landschapsbeheer.net
0320-294938

Deze locatie wordt georganiseerd door

Landschapsbeheer Flevoland

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

3 november 2018

Biddinghuizen van Werven

maaien en hooien

maaien en hooien

takken sjouwen

takken sjouwen

boompjes trekken

boompjes trekken

takken slepen

takken slepen

Natuurstrook van Werven

Natuurstrook van Werven

onderhoud

onderhoud