Zonnehorst

In 2012 heeft Waterschap Groot Salland de Beentjesgraven natuurvriendelijker gemaakt en een ca. 4 ha grote waterberging aangelegd naast ons bedrijf De Zonnehorst. De Zonnehorst heeft het beheer hierover gekregen. We willen de waterberging gaan ontwikkelen naar een bloemrijk, open moerasgebied met een duidelijke gradient van voedselrijke naar schrale vegetaties. De afgelopen twee jaar zijn al de eerste bijzondere en aansprekende soorten gezien zoals Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Blauwe knoop, Parnassia, Bandheidelibellen, Moerassprinkhanen en zelfs een Zwarte Ooievaar, Poelsnip en broedende Blauwborsten! Om de openheid te borgen is het van belang om opslag van met name els,wilg en berk tegen te gaan. Daarom gaan we er een dagje flink aan trekken! Heerlijk buiten aan de slag, tussen de middag wordt gezorgd voor verse soep met brood. Hopelijk tot dan! Meer informatie op: www.zonnehorst.nl

Werkzaamheden

Verwijderen van elzen-, berken- en wilgenopslag in de waterberging langs De Beentjesgraven.

Tijd

Van 10:00 tot 15:00, 4 november 2017

Er is werk voor

Maximaal 30 personen (20 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 23 plekken (17 volwassenen en 6 kinderen) over.

Locatie

Evenboersweg 28 Punthorst, Overijssel

We verzamelen bij

Evenboersweg 28, 7715PH Punthorst Bij de schuur, Overijssel

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Het trekken van jonge boompjes. Diegene die het boompje met de langste wortels uit de grond weet te trekken krijgt een verassing!

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Henk Bunskoek
info@zonnehorst.nl
0613614985

of de provinciale coordinator

Erik de Kruif
erik.dekruif@landschapoverijssel.nl
0529-408406

Deze locatie wordt georganiseerd door

Zonnehorst, Landschap Overijssel (advies en ondersteuning)

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

4 november 2017

Zonnehorst

Blauwe knoop

Blauwe knoop

Parnassia

Parnassia

Kleine zonnedauw in de waterberging

Kleine zonnedauw in de waterberging

Zwarte Ooievaar

Zwarte Ooievaar

Bandheidelibel

Bandheidelibel