Zuid Esmarke, aan de slag voor de Boomkikker in Enschede

De Zuid Esmarke bij Enschede is het woongebied van een unieke populatie Boomkikkers. Door allerlei oorzaken staat deze populatie echter onder druk. Om de Boomkikker voor Enschede duurzaam te behouden is er actie nodig. Boeren, burgers, natuurorganisaties en gemeente willen daaraan bijdragen. Zo konden er in de afgelopen jaren -door crowdfunding en sponsoracties- enkele nieuwe voortplantingsgebieden aangelegd worden. Er moet echter ook wat gedaan worden aan de bestaande leefgebieden van de Boomkikker. Onder meer moet de vegetatie rondom kikkerpoelen weer in orde gemaakt worden. Zodat onze groene vrienden zich er thuis blijven voelen. Wie de unieke Enschedese Boomkikkers wil helpen kan op de Natuurwerkdag aan de slag!
 

Werkzaamheden

We gaan aan de slag om de Boomkikker voor Enschede te behouden. Dat betekent dat we op meerdere plekken vegetatie gaan verwijderen zodat het leefgebied van dit unieke kikkertje gezond blijft. Natuurwerkgroep EnHOe werkt hier samen met Stichting Agrarisch Landschapsbeheer Eschmarke (StalEsch). De boeren van StalEsch beheren een aantal reservaten die speciaal zijn aangelegd voor boomkikkers. Onze verzamelplaats is de boerderij van de familie Varvik, hier houden we ook onze middagpauze.

Het gebied kan behoorlijk drassig zijn, dus waterdicht schoeisel (bij voorkeur laarzen) wordt sterk aangeraden! Bij ontvangst is er koffie/thee/fris. We verdelen ons in groepjes en pauzeren in het veld. Neem eventueel ook wat te drinken mee voor jezelf. Werken in de natuur maakt dorstig! Later om 12:30 is er een gezamenlijke middagpauze, dan is er ook soep en fris. Neem dan zelf nog wat te eten (boterhammen o.i.d.) mee.

Er is een speciale film gemaakt over de Boomkikker in Enschede. Deze is op YouTube te vinden met de zoekterm "Promotiefilm boomkikker Enschede" of ga naar:

https://www.youtube.com/watch?v=lGk8R9IZdaE

De organiserende natuurwerkgroep EnHOe is van juli t/m maart actief in natuurgebieden rondom Enschede en ook wel verder weg. Er wordt dan op meer dan 60 ochtenden gewerkt in de natuur (op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen). Interesse? Kijk eens op www.enhoe.nl

Tijd

Van 10:00 tot 15:00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 75 personen (55 volwassenen en 20 kinderen), er zijn nog 2 plekken (2 volwassenen en 0 kinderen) over.

Locatie

Lappenpad 125 Enschede, Overijssel

We verzamelen bij

Lappenpad 125 Enschede, Overijssel

Bekijk de route

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Kinderen welkom

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Erik Rolevink
info@enhoe.nl
053-4339102

of de provinciale coordinator

Erik de Kruif
erik.dekruif@landschapoverijssel.nl
0529-408406

Deze locatie wordt georganiseerd door

Natuurwerkgroep EnHOe, Landschap Overijssel (advies en ondersteuning)

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

3 november 2018

Zuid Esmarke, aan de slag voor de Boomkikker in Enschede

Aan de slag voor de Boomkikker

Aan de slag voor de Boomkikker

Kikkerpoel

Kikkerpoel

Poelen inspecteren

Poelen inspecteren

Boomkikkervisjes!

Boomkikkervisjes!

Oevervegetatie aanpakken

Oevervegetatie aanpakken

Roepend mannetje

Roepend mannetje

Red de Boomkikker in Enschede

Red de Boomkikker in Enschede

Aan het werk!

Aan het werk!

Onze groene vriend

Onze groene vriend

Iedereen kan meedoen

Iedereen kan meedoen

Pauze met Soep!

Pauze met Soep!

De boomkikker moet blijven!

De boomkikker moet blijven!

Ontspannende inspanning

Ontspannende inspanning

Mannetje met kwaakblaas

Mannetje met kwaakblaas

Een kikker die kan klimmen!

Een kikker die kan klimmen!

Kleine boomkikkers

Kleine boomkikkers

Kleine deelnemers

Kleine deelnemers