Vogels

Natuurgebiedje Zuiderzeekade, Bunschoten-Spakenburg

Vlakbij de historische botterhaven van Bunschoten-Spakenburg ligt het natuurgebiedje Zuiderzeekade. Buurtbewoners maken in het kader van 'Groen aan de Buurt' plannen om het gebied te groener en meer gevarieerd te maken, samen met de gemeente. Zo verwijderen wij jaarlijks de opschietende wilgen uit het rietland, zodat het mooie uitzicht op het water behouden blijft en het gebied geschikt blijft voor de vogels en insecten die er zitten. En in het najaar van 2018 is de start gemaakt met de aanleg van een bloemrijk grasland. 

Rietland vormt een belangrijk leefgebied voor veel soorten vogels; ze vinden er voedsel en gelegenheid om te schuilen en nestelen. In dit gebied worden regelmatig de rietgors en kleine karekiet gespot. Ook trekken rietlanden veel insecten aan. 

 

Werkzaamheden

We gaan aan de slag met verwijderen van de wilgjes die het afgelopen jaar zijn opgekomen. Met handzagen en snoeischaren gaan de deze te lijf. Ook 'schillen' we de bast van de overgebleven stammetjes. Dit is onderdeel van een experiment; op deze manier testen we of de wilgen minder snel terugkomen. De vrijgekomen takken slepen we naar de rand van het gebied en stapelen we daar op. Doe stevig schoeisel aan. Als je in het bezit bent van snoeischaren en werkhandschoenen, neem deze mee.

Tijd

Van 10.00 u tot 14.00 u, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 17 personen (17 volwassenen), er zijn nog 5 plekken (5 volwassenen) over.

Locatie

Zuiderzeekade 5 Bunschoten-Spakenburg, Utrecht

We verzamelen bij

Zuiderzeekade, tegenover huisnummer 5, Utrecht

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Piet van Middelaar
pvanmiddelaar@gmail.com

of de provinciale coordinator

Evelien Kenbeek
info@landschaperfgoedutrecht.nl
030 - 2205534

Deze locatie wordt georganiseerd door

Groen aan de Buurt Bunschoten-Spakenburg

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Natuurgebiedje Zuiderzeekade, Bunschoten-Spakenburg

Wilgen zagen in het rietland

Wilgen zagen in het rietland