Zutphen Emerpark

Het Emerpark ligt in de bebouwde kom van Zutphen. Het betreft de groenstrook tussen het Waterkwartier en de Zuidwijken en tussen de IJsseldijk en het (voormalige) Graaf Ottobad. De organisator van deze werklocatie is de Stichting Emerpark. Deze stichting is een particulier initiatief van een aantal buurtbewoners en betrokkenen, die werken aan een park dat meer ruimte biedt aan planten en dieren en waar ook voor mensen meer te zien en te doen is. In dat kader organiseren wij twee maal per jaar werkdagen in het groen.

Werkzaamheden

Wij zorgen voor een gevarieerd aanbod van werkzaamheden. Dat betekent dat de werkzaamheden op verschillende plaatsen in het Emerpark kunnen plaatsvinden. Mogelijke werkzaamheden zijn: divers snoeiwerk (o.a. bramen); het verwijderen van struikgewas langs de rand van een watertje, waardoor dit weer zichtbaar wordt etc. Het snoeiafval moet op een hoop worden gebracht.

Tijd

Van 10:00 tot 14:30, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 40 personen (40 volwassenen), er zijn nog 18 plekken (18 volwassenen) over.

Locatie

Harenbergerweg 1 Zutphen, Gelderland

We verzamelen bij

Harenbergerweg, bij de brug over de Laak (naast het gebouw van De Kaardebol) Zutphen, Gelderland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Geen specifieke kinderactiviteiten

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Dolf Logemann
dolf.logemann@xs4all.nl
06 2706 0800

of de provinciale coordinator

Esther van den Berge
e.vandenberge@landschapsbeheergelderland.nl
026 3537444

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Emerpark

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

3 november 2018

Zutphen Emerpark

Lunchpauze op Erve Eme, werkdag 2016

Lunchpauze op Erve Eme, werkdag 2016

Werkdag 2015

Werkdag 2015

Werkdag 2015

Werkdag 2015

Aanplanten rozenbottelhaag (november 2014)

Aanplanten rozenbottelhaag (november 2014)

Aanplanten meidoornhaag (november 2014)

Aanplanten meidoornhaag (november 2014)

Werken rond de Bijenstal (november 2014)

Werken rond de Bijenstal (november 2014)

Onze nieuwe trap naar de bloemenwei (november 2014)

Onze nieuwe trap naar de bloemenwei (november 2014)

Uitrusten en genieten (november 2014)

Uitrusten en genieten (november 2014)

Het statieportret (november 2014)

Het statieportret (november 2014)