Meer dan 2500 basisschoolleerlingen zetten zich op 5 november in voor natuur tijdens de Natuurwerkdag

25 oktober 2021

Het is bijna zover, de jaarlijkse Natuurwerkdag. Dit jaar is de 21e editie van de Natuurwerkdag op vrijdag 5 én zaterdag 6 november. In heel Nederland kan je die dagen meedoen aan meer dan 450 mooie natuurklussen, zoals wilgen knotten, bollen planten, insectenhotels bouwen, bomen planten en veel andere activiteiten. Dit jaar staat de Natuurwerkdag in het teken van de jonge generatie, voor hen worden er aparte klussen georganiseerd. Meer dan 2500 leerlingen van bassischolen in heel Nederland doen mee. 

Op vrijdag 5 november is er extra aandacht voor de natuurwerkers van de toekomst. Speciaal voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen in heel Nederland organiseert de Natuurwerkdag klussen om de jeugd te laten ervaren hoe het is om buiten bezig te zijn in de natuur en te leren over natuur dichtbij huis. Basisscholen in het hele land doen mee en hebben er zin in. Meer dan 2500 leerlingen gaan aan de slag in de natuur, waarbij ze zich inzetten voor de leefomgeving van planten en dieren. Zo gaan de leerlingen bijvoorbeeld bollen en bomen planten, insectenhotels maken of egelhuisjes bouwen.

Ook is er een speciaal lespakket ontwikkeld met informatiebladen en leuke opdrachten. Uit onderzoek van Agnes van den Berg blijkt dat een natuurervaring op jonge leeftijd bijdraagt aan een positieve houding tot de natuur. De Natuurwerkdag hoopt zo de kinderen een leuke en bijzondere ervaring in de natuur mee te geven die ze meenemen voor later.

Samen voor biodiversiteit

Alle klussen op de Natuurwerkdag dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. Helaas gaat het daar niet goed mee. Sinds 1900 is er nog maar 15% over van de plant- en diersoorten die van oorsprong in Nederland voorkwamen (bron: voor de weg van morgen). Ook is op dit moment een derde van de diersoorten in Nederland bedreigd, zoals de grutto, kievit en de helft van de bijensoorten.  

Voor meer informatie

www.natuurwerkdag.nl  
Ook te volgen op Facebook en Twitter #natuurwerkdag 

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties en de Provinciale Landschappen van LandschappenNL.  
 
De Natuurwerkdag wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij en Staatsbosbeheer. Het scholenprogramma is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Dinamo Fonds en de Versterking. Uitvoerende partners; Natuurmonumenten, Scouting Nederland, A Rocha, IVN Natuureducatie, Meer Bomen Nu en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. 

Meer dan 2500 basisschoolleerlingen zetten zich op 5 november in voor natuur tijdens de Natuurwerkdag