Poelen schoonmaken

Heb jij je opgegeven voor het schoonmaken van poelen op de Natuurwerkdag? Een mooie en belangrijke bezigheid! Het onderhoud van poelen is nodig om amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, optimale omstandigheden te geven om zich voort te planten. In de poelen leggen ze hun eieren. Een groot deel van hun leefgebied is in Nederland helaas al verloren gegaan. Help jij mee voor een fijn leefgebied voor deze soorten? Met deze tips kan je aan de slag met het schoonmaken van poelen. 

Wat heb je nodig? 

  • Lieslaarzen of een waadpak 
  • Werkhandschoenen 
  • Gereedschap

Werk niet alleen, neem voldoende rustpauzes en voorkom overbelasting van je rug. Let op een goede werkhouding en kies een stabiele werkplek.  

Aan de slag 

#1 Gefaseerd maaien van de oeverplanten. Laat steeds minimaal 25% van de oeverplanten staan. Dit biedt beschutting voor kikkers en amfibieën en voldoende planten kunnen zaad zetten voor het volgend jaar. 

#2 Verwijder het teveel aan plantmateriaal en slib met een baggerbeugel of een sloothaak uit de poel. Laat het materiaal liefst 24 uur liggen op de oever zodat dieren weer terug naar veilig gebied kunnen. 

#3 Het met de hand baggeren van een poel is zwaar werk; neem voldoende rustpauzes en overbelast je rug niet.  

#4 Als je met je spa vast komt te zitten in de grond of op een wortel, beweeg dan de spa van links naar rechts. Bij wrikken van voor naar achter heb je kans dat de steel breekt. 
 
#5 Werk met genoeg ruimte om je heen; minimaal een steellengte tussen jou en je collega. 

#6 Zet het gereedschap wanneer het niet gebruikt wordt veilig weg: met de punten in/richting de grond of met de daarvoor bestemde beschermhoes. 

 

Veel succes!