Privacy statement

Wet bescherming persoonsgegevens
Stichting LandschappenNL verwerkt de door u aan de stichting verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door LandschappenNL verwerkt ten behoeve van de registratie van deelnemers voor de landelijke Natuurwerkdag. In dit kader worden de gegevens gebruikt voor het opstellen van deelnemerslijsten, het sturen van een digitaal bedankje en het informeren over natuuractiviteiten in uw provincie.

Afmelden
Afmelden voor het ontvangen van een digitaal bedankje en informatie over natuuractiviteiten in uw provincie kan door een e-mail te sturen naar: communicatie@landschappen.nl.

Recht van inzage en correctie
U kunt bij de afdeling Communicatie laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren.

Digitale beveiliging  
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens LandschappenNL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. 

Dit gebeurt door zogenaamde cookies. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Rechten
Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. LandschappenNL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door LandschappenNL zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd.

Rechten foto's
Het is niet toegestaan om foto's van onze website zonder schriftelijke toestemming te gebuiken voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De foto's op deze website zijn afkomstig van particuliere fotografen. 

Wijziging van privacystatement
De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door LandschappenNL te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.