Vogels

Haren - Burgemeester Boeremapark


Het Burgemeester Boeremapark is een mooi groen park in Haren met prachtige oude bomen, een grote vijver en een hertenkamp. Het is begin jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd in de Engelse Landschapsstijl. 
Het park is eigendom van de gemeente en is een gemeentelijk monument. De Stichting Burgemeester Boeremapark bekommert zich sinds 2010 in goede samenwerking met de gemeente om het park en organiseert jaarlijks een aantal dagen om met vrijwilligers in het park aan de slag te gaan. De landelijke Natuurwerkdag is zo’n dag, die in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen wordt georganiseerd.

Werkzaamheden

Tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag 2 november 2019 kunnen verschillende klussen worden gedaan, bijvoorbeeld het verwijderen van opschot en snoeien. Ook kan er afgevallen blad worden aangeharkt en afgewaaide takken en zwerfvuil worden verzameld. Kortom er is genoeg te doen.
De Natuurwerkdag start in het Boeremapark om 10.00 uur bij de grote stenen bank met een kopje koffie en verdeling van de klussen. Rond 13.00 uur zal het werk zijn gedaan en wordt er afgesloten met een lekker kop soep en broodjes.

Tijd

Van 10.00 tot 13.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 40 personen (30 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 30 plekken (20 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

Parkweg 6 Haren, Groningen

We verzamelen bij

Haren, Groningen

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Zwerfvuil verzamelen en blad harken.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Cor Harms
Boeremapark@gmail.com
06 28 98 57 67

of de provinciale coordinator

Adri Rosenboom
info@landschapsbeheergroningen.nl
050-5345199

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Boeremapark, Gemeente Haren, Landschapsbeheer Groningen

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Haren - Burgemeester Boeremapark

Burgemeester Boeremapark - Haren

Burgemeester Boeremapark - Haren

Burgemeester Boeremapark - Haren

Burgemeester Boeremapark - Haren

Natuurwerkdag Boeremapark Haren

Natuurwerkdag Boeremapark Haren

afvalruimen in het park

afvalruimen in het park