Privacy en cookies

De Natuurwerkdag is een initiatief van LandschappenNL. LandschappenNL neemt je privacy uiterst serieus en zorgen ervoor dat je gegevens bij ons veilig zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De tekst van dit privacy statement kan worden gewijzigd, zonder aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie.

Over de Natuurwerkdag

De Natuurwerkdag is een landelijke evenement dat georganiseerd wordt door LandschappenNL, 12 provinciale landschapsbeheerorganisaties en partners. Samen met 15.000 deelnemers worden er op ruim 500 locaties in heel Nederland gewerkt aan de leefomgeving van (bedreigde) planten en dieren.
LandschappenNL is gevestigd in De Bilt en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62560727.

Doelen voor verzameling

Welke persoonsgegevens we verzamelen, dat hangt af van het doel. We onderscheiden de volgende doelen:
• Het toesturen van informatie over onze activiteiten;
• Werving van deelnemers voor onze activiteiten;
• Onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten;

Hoe lang worden gegevens bewaard?

LandschappenNL bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. De provinciale landschapsbeheerorganisaties mogen je eenmalig na deelname weer uitnodigen voor het jaar ernaar. Ontvang je onze landelijke digitale nieuwsbrief, dan blijf je deze ontvangen totdat je bent uitgeschreven. Dit kun jezelf aanpassen onderaan onze mails. Heb je aangegeven bij de nieuwsbriefinschrijving dat je ook uit de provincie op de hoogte gehouden wilt worden over de Natuurwerkdag? Dan kan je je uitschrijven bij de des betreffende provinciale landschapsbeheerorganisatie of onderaan de mail van hun nieuwsbrief.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door LandschappenNL. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken aan je toe te sturen. Mail hiervoor naar info@landschappen.nl

Verstrekking aan derden

Met het orgsaniseren van klussen brengt de Natuurwerkdag personen met elkaar in contact voor deelnemen, samenwerking en/of kennisdeling. Daarbij kan LandschappenNL persoonsgegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld:
• Bij het inschrijven van een klus. Je gegevens worden doorgestuurd naar de klusleider van de klus. Ook kunnen de contactpersonen uit de provincie je deelname inzien.

Google Analytics

De website van de Natuurwerkdag gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. We kunnen met behulp van Google Analytics niet bepalen wie je bent of waar je precies woont.
Alle verzamelde bezoekersstatistieken zijn eigendom van Google. Ze kunnen deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees hier het privacybeleid van Google. Mocht je Google Analytics helemaal willen blokkeren, dan kan dat door deze add-on te installeren in je browser.