Natuurwerkdag blog

Maak kennis met de boomkikker

Ze zijn klein, grasgroen en hebben zuignapjes aan het eind van de tenen en vingers waarmee ze goed in bomen kunnen klimmen. We hebben het natuurlijk over de boomkikker! Deze fotogenieke kikkersoort vind je voornamelijk in het oosten, zuiden en in de duingebieden van ons land.  

Helaas heeft de boomkikker op de Rode Lijst de status ‘bedreigd’, maar neemt hij de laatste jaren weer toe in aantal. Dit is vooral te danken aan de inzet voor een betere leefomgeving voor kikkers, door onderhoud aan poelen en planten op het land waar boomkikkers schuilen en eten vinden. Ook op de Natuurwerkdag gaan we weer aan de slag dit jaar voor boomkikkers, doe jij mee?

Boomkikker concert

Je hebt het misschien wel eens gehoord tijdens een wandeling, de luide roep van een boomkikker is vaak al vanaf 1 kilometer afstand te horen. Vanaf april trekken de mannetjes na zonsondergang naar het water om de vrouwtjes te lokken met prachtige concerten. De paartijd is begonnen! Dit duurt meestal tot juni.

De vrouwtjes trekken een paar weken later naar de poelen en leggen hun eitjes in water niet dieper dan 10cm. Voor het ontwikkelen van eitjes is het belangrijk dat er voldoende warmte is. Binnen 6 weken ontwikkelen de larven zich tot kleine boomkikkers.

Leefomgeving van een boomkikker

Overdag zijn boomkikkers zonnend te vinden op beschutte plekken in dichtbegroeide en vochtige plekken in de buurt van water, bijvoorbeeld in bosranden, struwelen of houtwallen. Bramenstruiken behoren tot de favoriete planten van boomkikkers, hier zijn ze in de zomer vaak zonnend op te vinden. Bramenstruiken hebben bladeren waar de boomkikker makkelijk op kan zitten. Bij gevaar springt de boomkikker tussen de takken van de bramenstruik en schuilt tussen de doornen.

Na september gaan ze in winterrust om vervolgens eind maart weer tevoorschijn te komen uit hun overwinteringsplek. Boomkikkers overwinteren in bosjes of houtwallen met veel dood hout.

Wat we doen voor de boomkikker

Op de Natuurwerkdag zijn er verschillende natuurklussen waar je aan de slag gaat voor het leefgebied van de boomkikker. Zo ga je op sommige locaties bijvoorbeeld bramenstruiken snoeien zodat deze weer beter kunnen groeien. Voor voortplanting hebben boomkikkers zonnige en visvrije poelen nodig met voldoende planten in de buurt van de poelen. Tijdens de Natuurwerkdag ga je overdadige plantengroei en modder verwijderen uit poelen om boomkikkers en andere amfibieën zo de optimale omstandigheden voor voortplanting te geven.

Wil jij ook iets doen voor de boomkikker? Kies een mooie klus uit bij jou in de buurt en meld je aan. Heb jij geen ervaring met werken in de natuur? Geen probleem! Iedereen is welkom op de Natuurwerkdag, ook als je geen ervaring hebt met klussen in de natuur.

Vind een klus